Çocuk – Ergen Psikolojik Danışmanlık

Tüm çocukluk ve gençlik dönemi sorunlarıyla ilgili, deneyimli uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.

Çocukluk ve ergenlik dönemi için ailelerin uzman bir psikoloğa başvurmalarının başlıca nedenleri arasında, yaşanan sosyal problemler, öğrenme güçlükleri ve aile içi çatışmalar vardır.

Çocuk & Ergen danışmanlığında nasıl bir terapi uygulanacağı ilk seansta psikolog tarafından belirlenir. Psikolog, uygulayacağı terapi yöntemini belirlerken danışanın mevcut problemleri, yaşam öyküsü, gelişim seviyesi ve danışanın yaşadığı psikolojik sorunlarda ne tür bir çözüm yolunun izleneceği gibi durumları değerlendirerek karar verir.

Çocuğun ya da gencin anlaşıldığını hissetmesi, psikoloğun yanında kendisini güvende hissetmesi çok önemlidir. Oluşturulan güvenli bir ortamda çocuğun kendisini ifade etmesini ve gereken yardıma ulaşmasını çok daha kolaylaştıracaktır.

Psikolojik danışma sürecinde çocuklarda ve gençlerde gereken duygusal desteği almaları, aileleri ve arkadaşları ile yaşadıkları sorunları çözmeleri ve yaşadıkları problemlere farklı bir bakış açısıyla bakabilmeleri gibi faydalar sağlayabilir.

 Çocuk ve ergenlere yapılan bu danışma süreci yetişkinlere göre çok daha verimlidir. Çocuk ve ergenlere zamanında müdahale ederek onların yıllarca mutsuz kalmasını ve yaşadıkları ruhsal sıkıntılarının yıllarca hayatlarında kötü izler bırakmasını önleyebiliriz.

Çocuklar ve ergenler çeşitli değişik yapılara sahiptirler.  Ebeveynler çocuklarının nasıl gelişeceği, nasıl büyüyeceği ve nasıl bir birey haline gelecekleri hakkında sürekli endişe ederler.  Büyürken birçok çocuk ve ergen farklı durumlarla karşılaşırlar ve bazen yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Çocuklar ve ergenlerle yapılan psikolojik danışma aile içindeki ilişkiye, nasıl iletişim kurduklarına, birbirlerine karşı nasıl davrandıklarına bakar. Psikolojik danışma süreci çocuk ve ergenlerin sorunlarına değinirken, ailenin de değişmesine olanak sağlar.

Psikolojik danışma süreci çocuklarda duygusal ve davranışsal değişimler gerçekleştirmeye çalışır.  Çocuklar ve ergenlerde konuşmak kadar resmetmek, rol yapmak ve oyun oynamak gibi yöntemlerde problemlerin çözülmesinde ve duyguların paylaşılmasında etkilidir.

Psikolojik danışma süreci, çocuklar ve ergenlerin duygularını-problemlerini anlamak,  yaşadıkları çatışmaları çözmek, duygusal destek vermek konularında yardım eder.

Çocuk ve ergenlerin psikolojik danışma sürecinde herhangi bir ruhsal bozukluğu olmadan da toplumsal sorunlar, ailesel ya da bireysel sorunlar yaşayabilecekleri unutulmamalıdır. Bu durum gelişim döneminin olağan çatışmalarındandır. Çocuk ve ergenin zihinsel, bedensel, akademik, sosyal durumu göz önüne alınmalıdır.

Psikolojik danışma desteği almak, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek ve ergenlik döneminde yaşanan çatışmaların yetişkinlik döneminde de yaşanmaması için ve çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı için oldukça önemlidir.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Davranış Bozuklukları
 • Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk
 • Depresyon
 • Zeka Gerilikleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Tik Bozukluğu
 • Çocuklarda Tik Bozuklukları
 • Karşı Gelme Bozukluğu
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Psikotik Bozukluklar
 • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
 • Ergenlerde arkadaş problemleri
 • Aile ergen çatışmaları
 • Ergenlerde madde bağımlılığı
 • Ergenlerde okul başarısızlığı
 • Ergenlerde suç davranışı
 • Ergenlerde özgüven problemi
 • Ergenlerde takıntılar

ÇOCUKLARDA KEKEMELİK NEDİR? NEDENLERİ ve TEDAVİSİ?

Kekemelik nedir? Kekemelik, konuşma sırasında duraklama, tekrarlanan sesler, heceler veya cümleler, dengesiz konuşma …

MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI – Evlilik Sorunları Kader Değildir

‘’Evliliğin yürümesini sağlayan nedir?’’ şüphesiz ki yıllardır süregelen çalışmalarda araştırmacılar …

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? DİKKAT TESTİ VE DİKKAT TERAPİSİ

Dikkat; yaşamsal, sosyal, akademik iş ve rutinlerin gerçekleştirilebilmesi ve bilişsel faaliyetlerin düzenlenmesi için …