KURUMSAL DANIŞMANLIK VE KOÇLUK

Optimum Psikoloji uzman kadrosundan Kurumsal Gelişiminiz için Koçluk ve Danışmanlık alabilirsiniz. Ankara, Konya ve Antalya

Kurumsal danışmanlık, şirket çalışanlarının verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Günümüzde beden sağlığı ve ruh sağlığı bir bütündür. Dolayısıyla iş yerinde çalışanların fiziksel sağlığı kadar psikolojik sağlığının da iyi olması gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların uyumunu artırmak ve bireysel olarak daha sağlıklı bir ruh haline sahip olmalarını sağlamak için kurumsal danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır.

İşe alım sürecinde göreve uygun, doğru personel alımı yapmak her şirket için önem arz etmektedir. İşe alım sürecinde doğru seçimler yapılmazsa sonraki süreçte herhangi bir geliştirme de olumlu sonuç vermeyebilir. Adayları iyi analiz ederek doğru seçimler yapma konusunda insan kaynaklarıyla birlikte çalışan danışmanlar, bu süreci kolaylaştırmaktadır. Bireyi tanıma teknikleri ve yetkinlik bazlı mülakat teknikleriyle ihtiyaca uygun niteliklere sahip kişilerin seçilmesinde yardımcı olurlar.

Şirketlerde pozitif bağlılıklar yaratmak, kurum kültürü oluşturmak ve bu alanda yöneticilere rehberlik etmektedirler. Personelin kuruma olan güveni ve bağlılığı arttıkça verimlilik de artar. Dolayısıyla personelin beklentilerinin, ihtiyaçlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Kurumsal danışmanlar, mevcut personelin beklentilerinin tespit edilmesi, yönetici ve personel arasında köprü kurarak çalışan memnuniyetinin artırılmasını sağlarlar.

Yöneticilik becerilerini geliştirmek ve etkin geri bildirim verme konusunda yardımcı olmaktadırlar. Kriz yönetimi, doğru kararlar verebilme ve etkin liderlik konularında yöneticilerle çalışılmakta ve bu alanda eğitimler vermektedirler.

Şirket içinde zaman zaman çalışanların motivasyonunun düştüğü gözlenmektedir. Kurumsal danışmanlar, çalışanların motivasyonunu artırmak için çalışmalar yapar. Personele eğitim ve gelişim desteği sağlamakta, kariyer hedefleri belirleme ve bu hedeflere ulaşmalarında bireysel danışmanlık yapmaktadırlar.

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak bireylerin kendisini tam anlamıyla tanımasıyla mümkün olur. Bireylerin kendini tanımasına yardımcı olan danışmanlar, bireysel hedefler belirlemek ve çalışanların kişisel gelişimine destek olmak için yol göstermektedir.

İletişim her iş yerinde önemli rol oynamaktadır. Etkili iletişim stratejileri geliştirmede yardımcı olan danışmanlar, yöneticiler ve personel arasında olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesini sağlarlar. Böylelikle ekip çalışmalarının daha verimli geçmesi ve ekip ruhunu canlandırma noktasında da çalışmalar yapmaktadırlar.

 

EĞİTİMLERİMİZ

Koçluk ve Mentorlük Eğitimi

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik becerilerinin kazanılması, gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranılmasını sağlamak, koçluk becerilerini geliştirmek amaçlanır.

 

Zaman Yönetimi Eğitimi

İş yerinde verimi artıran en büyük etkenlerden biri zamanı yönetimidir. Zaman yönetimi eğitimi ile iş hayatında ve günlük hayatta zamanın en verimli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

 

Kariyer Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimle kişilerin potansiyellerinin, kariyer olanaklarının, beklentilerinin farkına varmaları amaçlanmaktadır. Kişinin kariyerini nasıl yönetebileceği, başarılı bir kariyer planı için gerekenler ve bireysel kariyer planı oluşturma bu eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Etkili İletişim Eğitimi

Çalışma hayatında en önemli etkenlerin başında iletişim gelir. İş yerinde etkili iletişim kurmak hem yöneticiler hem de personel için büyük önem arz etmektedir. Etkili iletişim eğitimiyle, hitap edilen kişi ya da topluluk üzerinde iletilmek istenilen mesajın doğru ve etkili bir biçimde iletilmesi, etkin dinleme becerilerinin kazanılması, olumlu ilişkiler kurabilme ve iletişim kopukluklarının azalması amaçlanır.

 

Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi

Öfke ve stres her alanda olduğu gibi iş hayatında da sıkça karşılaşılan duygulardır. Bu duygular iyi yönetilmediğinde hayat kalitesinin yanında iş veriminin de düştüğü görülmektedir. Bu eğitimde, kişilerin stres ve öfke ile baş etme becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

 

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Topluluk önünde sunum yapan bireylerin etkili, kalıcı ve işlevsel sunum yapabilmeleri amaçlanır. Beden dilinin doğru kullanımı, kişinin aktarmak istediği bilgileri iyi ifade edebilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesine dayanan bir eğitimdir.

 

Pozitif Psikoloji Eğitimi

Bu eğitimle bireyler, pozitif psikolojinin bakış açısıyla olumlu ilişkiler kurabilme, iş yerinde karşılaşılan sorunlarla baş edebilme becerileri kazanır. Kişilerin güçlü yönlerinin farkına varılması ve geliştirilmesi amaçlanır.

 

Karar Verme ve Problem Çözme Eğitimi

Özellikle yönetici pozisyonundaki bireyler için önemli bir nokta olan karar verme ve problem çözme becerisinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu eğitimle kişilerin sorunlara farklı açılardan bakara pratik çözümler üretebilmeleri sağlanır.

Optimum Psikoloji olarak Konya, Antalya ve Ankara’da kurumsal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

*** Kurumsal danışmanlık, seminer ve eğitim talepleriniz için; destek@optimumpsikoloji.com.tr mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapılacaktır.

Ek olarak, şubelerimizden açılan güncel eğitimleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

 

GÜNCEL EĞİTİMLERİMİZ:

 

ÇOCUKLARDA KEKEMELİK NEDİR? NEDENLERİ ve TEDAVİSİ?

Kekemelik nedir? Kekemelik, konuşma sırasında duraklama, tekrarlanan sesler, heceler veya cümleler, dengesiz konuşma …

MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI – Evlilik Sorunları Kader Değildir

‘’Evliliğin yürümesini sağlayan nedir?’’ şüphesiz ki yıllardır süregelen çalışmalarda araştırmacılar …

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? DİKKAT TESTİ VE DİKKAT TERAPİSİ

Dikkat; yaşamsal, sosyal, akademik iş ve rutinlerin gerçekleştirilebilmesi ve bilişsel faaliyetlerin düzenlenmesi için …