Çift Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlık

Tüm ilişki evlilik sorunları ve cinsel sorunlarınızla ilgili deneyimli uzman kadromuzdan destek alın.

Evli olan ya da evli olmayan çiftlerin yaşadıkları sorunları ele alıp çözüm bulmayı hedefleyen bir terapi yöntemidir. Bu terapide çiftler arasında psikolog tarafından yönlendirilen konuşmalar yer alır. Genelde çift birlikte seansa katılırken bazı durumlarda tek bir kişiye de ilişkisi ele alınarak çift ve evlilik danışmanlığı yapılabilir.

Bu terapi de, çiftlerin birbirlerini anlaması hedeflenir. Çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkileri ele alır. İlişkilerde oluşan sorunların bazıları, kişinin kendi eksiklerini görmeye kapalı olması ve karşı tarafı suçlamasından kaynaklanabilir. Çift danışmanlığında psikoloğun görevi bu unsurları objektif ve adil bir şekilde çifte sunmaktır.

Çift evlilik ve aile danışmanlığının temel amacı, beraber oluşturulan hedefler çerçevesinde yine beraber çözümler geliştirmektir. Birliktelik, hayat görüşleri de dahil hem dış dünyaya bakış açılarına hem de karakterlerine ilişkin bir çok farklılığın bir araya getirilmesidir. İlişkinin gidişatını belirleyici unsur çiftlerin bu farklılıklara yaklaşımları olabilir ve sorunlu bir ilişkide bu farklılıklar nasıl ele alınmış değerlendirilmelidir. Örnek olarak; ayrılma, cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler, aldatma, karşılıklı güven problemi gibi durumlar gösterilebilir.

Ayrıca evlilik öncesi çiftlerin yaşadıkları sorunları evliliğin çözeceğine inanmaları veya çiftlerin birbirlerine uygunluğunu sorgulaması, birlikteliğe ilişkin birçok kaygı ve yanılgı çift ve evlilik danışmanlığında işlenir. Çiftler genellikle bir çatışma sonucunda ya da anlaşamadıkları için oluşan gerginlikler sebebiyle danışmana başvururlar. Çift ve ilişki danışmanlığının ilgilendiği bazı sorunlar çatışmalı veya eksik iletişim, kıskançlık, çiftlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmemeleri gibi konulardır. Çiftlerin problemleri çoğu zaman, ilişkinin yapısı da göz önüne alınarak birbirlerine yansıdığından bu sorunların birlikte ele alınması gerekir.


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İletişim kopukluğu
Anlaşılmama ve tıkanma hissi
Yoğun ve kırıcı tartışma ve kavgalar
Aldatma/aldatılma
Kıskançlık, güvensizlik
Haksızlığa uğrama duygularını çok yoğun hissetme
Çatışmaları birlikte çözümleyememe
İlişkide mutsuzluk
Öfke patlamaları
Tüm Cinsel problemler
İlgisizlik ve kopukluk
Ayrılık isteği
İlişkilerinin çocukları olumsuz etkilediğini düşünme
Aile sorunları

ÇOCUKLARDA KEKEMELİK NEDİR? NEDENLERİ ve TEDAVİSİ?

Kekemelik nedir? Kekemelik, konuşma sırasında duraklama, tekrarlanan sesler, heceler veya cümleler, dengesiz konuşma …

MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI – Evlilik Sorunları Kader Değildir

‘’Evliliğin yürümesini sağlayan nedir?’’ şüphesiz ki yıllardır süregelen çalışmalarda araştırmacılar …

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? DİKKAT TESTİ VE DİKKAT TERAPİSİ

Dikkat; yaşamsal, sosyal, akademik iş ve rutinlerin gerçekleştirilebilmesi ve bilişsel faaliyetlerin düzenlenmesi için …