VERİ POLİTİKAMIZ ve AYDINLATMA METNİ

Kişisel Veriler Konusunda Politikamız ve Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLER KONUSUNDA POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİ

Bu metni, veri sorumlusu Optimum Psikoloji Danışmanlık ve Eğitim Anonim Şirketi (MERSİS No : 0644075952600001) “Optimum Psikoloji” olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin her türlü talep, soru ve şikâyetiniz için optimumpsikoloji@gmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıda belirtilen veri işleme ilkelerine uygunluk sağlıyoruz.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma→Veri işleme faaliyetlerimizi mevzuat düzenlemelerine ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütüyoruz.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma→Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları her zaman açık tutuyoruz.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme→Kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirliyor ve bu amaçları şeffaf ve anlaşılır bir biçimde bilginize sunuyoruz.
 4. İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma→Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemiyor, muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmüyoruz.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme→ Kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye uygunluk sağlıyor; eğer böyle bir süre öngörülmemişse kişisel verileri sadece işleme amaçları için gereken süre boyunca saklıyoruz.

AÇIK RIZA SORULURKEN DİKKATE ALINAN UNSURLAR

Açık rıza, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak ifade edilmektedir. Optimum Psikoloji olarak ilgili kişilerin açık rızalarını sorarken, aşağıdaki üç unsuru göz önünde bulunduruyoruz:

 1. Belirli bir konuya ilişkin olma→İlgili kişilerin açık rızasını, spesifik veri işleme faaliyeti/faaliyetleri için soruyor ve rıza metinlerinin anlaşılır olmasını sağlıyoruz.
 2. Bilgilendirmeye dayanma→ Rıza metinleri ve aydınlatma metinlerini birlikte/aynı kanal üzerinde sunuyor, ilgili kişinin veri işleme faaliyetinin sonuçlarını anlamasına destek oluyoruz.
 3. Özgür iradeyle açıklanmış olma→ Kişilerin rızalarını sorarken iradesini sakatlayacak yanıltıcı ifadelerden kaçınıyoruz.

OPTİMUM’ UN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik ve İletişim Ad-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, fotoğraf, görüntülü ortam kaydı, cep telefonu, elektronik posta, adres, hobiler, sosyo-ekonomik durum, talep ve ilgi alanı,
Finans Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler
Müşteri İşlem Hizmet alım geçmişi, hizmet bilgisi, hizmet sayısı, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi, yorum, puan ve değerlendirme bilgileri
Lokasyon  Lokasyon (konum) bilgileriniz
İşlem Güvenliği Cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri

Bu bilgilerin yanı sıra, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verileriniz ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi işliyoruz. İnternet sitemize dair deneyiminizi geliştirmek için ayrıca çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Çerezler hakkında kapsamlı bilgi için Çerez Politikası’ nı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verilerinizi çağrı merkezi aramalarınızda, işyerimizi bireysel ziyaretlerinizde, internet sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Optimum Psikoloji olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında işliyoruz:

 1. Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için üyelik kaydını gerçekleştirmek, müşteri ve ziyaretçi kayıtları tutmak,
 2. Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek,
 3. Hizmet verilişi ve ödemelerin alınması ile hizmetin verilmesi süreçlerini yürütmek,
 4. Talep, tercih, beğeni, ilgi alanları, kullanım alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz lokasyona en uygun hizmet seçeneklerini sunmak; Optimum Psikoloji kullanıcıları için bulunduğunuz lokasyonda hizmet veren şubelerimizi size sunmak; size en uygun hizmetler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,
 5. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 6. Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek, hediye, kutlama, teşekkür, hatırlatma, marka iş birlikleri
 7. Optimum Psikoloji’nin sunduğu mevcut veya yeni hizmetleri tanıtmak; atölye eğitim, kamp, etkinlikler vb. haberdar edilme ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 8. Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,
 9. Talep/şikâyetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 10. Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 11. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,
 12. Güvenlik sorunlarını, dolandırıcılığı ve kampanya/indirim kötüye kullanımını önlemek ve tespit etmek,
 13. Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
 14. Karşılaşılabilecek hukuki süreçler, yönetmek.

OPTİMUM’UN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLERKEN DAYANDIĞI HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirttiklerimize dayalı olarak işliyoruz.

Dayanılan Hukuki Sebepler Örnek Kişisel Veri İşleme Süreci Süreçte İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel veri işlemenin Optimum Psikoloji ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması. Hizmetin verilmesi ve verilen hizmet için ödemenin alınması, hizmet talebinin onaylanması Ad-soyad, Ticari Unvan, adres, telefon, talep edilen hizmet ve ödeme bilgileri.
Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi. Hizmetin verilmesi sonrasında  hizmete ilişkin talep/şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması. Ad-soyad, Ticari Unvan, telefon, müşteri ID, talep/şikayet bilgisi.
Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi. Hizmete dair fatura düzenlenmesi. Ad-soyad, Ticari Unvan, adres, ID veya Vergi numarası, dairesi, elektronik posta adresi, fatura adresi ve fatura bilgileri.
Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. Talep, tercih ve ilgi alanlarınıza en uygun hizmeti veren uzman seçeneklerinin size sunulması. Ad, Soyad, hizmetlere dair ilişkin talep, tercih ve ilgi alanları
Açık Rıza Adres ve lokasyon eşleştirmesini yaparak, bulunduğunuz lokasyondaki şube seçeneklerinin size sunulması. Ad-soyad, lokasyon (konum bilgileri)

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMA KOŞULLARI

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:

Optimum Psikoloji Hizmet Sağlayıcısı Uzmanları Başvuru sonrası müşterinin yönlendirildiği uzman ile müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek, müşteriye hizmet sağlanmasını yürütmek, uzmanları hizmet vereceği müşteri hakkında bilgilendirmek.
İş Ortakları & Tedarikçiler Optimum Psikoloji’nin müşterilerine sunduğu hizmetlerle ilgili hizmet araçları tedarikçilerden destek almak, hukuk, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek.
Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

Lütfen yorumlarınızın ve puanlamalarınızın Kullanım Koşulları uyarınca uygun görülmesi halinde yayınlanabileceğini unutmayın. Yorumlarınız kapsamında gizliliğinizin korunması adına kimlik veya iletişim bilgilerinizin yayınlanmayacağını belirtmek isteriz. Ayrıca belirtmekte fayda vardır ki verilen hizmet sebebi ile uzmanlarımızla birebir gizli ortamda yapacağınız görüşmelerinizde paylaşacağınız her türlü kişisel bilgi, meslek ve faaliyet kuralları gereğince Optimum Psikoloji ile paylaşılmamaktadır. Uzmanlarımızla bu konuda ayrıca gizlilik sözleşmesi imza edilmiştir. Optimum Psikoloji bu kişisel verileri kesinlikle elde etmemekte olup bu konuda ayrıca uzman ile gizlilik sözleşmesi imza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI KULLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu kapsamda her kişi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme isteme ve verilerin silinmesi ya da yok edilmesini isteme hallerinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Bu haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Optimum Psikoloji’ ye iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

 1. Sistemlerimize elektronik posta adresinizi kaydettirerek talebinizi optimumpsikoloji@gmail.comelektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 2. Taleplerinizi yazılı olarak, Şeker Mahallesi Kerbela Sokak No: 2/504 Avrukon İş Merkezi Selçuklu/KONYA adresine gönderebilirsiniz.
 3. Diğer yöntemler: Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama

Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. Veri sorumlusu ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Cevap yazısının; veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri, başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını, talep konusunu, veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içermesi zorunludur. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

Son Güncelleme Tarihi: 31/12/2021

ERKEKLERDE MASTÜRBASYON VE PORNO BAĞIMLILIĞI

Mastürbasyon (öz doyum) ve pornonun, çekinip yok sayamayacağımız iki gerçek olduğunu söyleyerek konuya giriş yapmak …

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ALINAN PEDAGOG DESTEĞİNİN POZİTİF ETKİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlamıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı …

ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ İÇİN OYUN ÖNERİLERİ

1-)PARMAK KUKLALAR Parmak kuklalar edinerek kuklaları konuşturacak şekilde bir senaryo üretebilirsiniz. Üstelik kuklaları …