Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Tüm bireysel-psikolojik sorunlarınızla ilgili, deneyimli uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.

Bireyler hayat akışında birtakım zorluklarla karşılaşabilir, eskiden olduğu gibi olmaya özlem duyabilir, bazı şeyleri başlatıp bitirmek de zorluk çekebilir ve diğer insanlarla problem yaşayabilirken kendisiyle de problem yaşadığı durumlarda bazen çözüm üretebilir ama bazı zamanlarda da desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Psikolojik yardım almaya ihtiyaç duyuyorum demek ve ilk adımı atmak bireyler için genelde zor bir süreçtir. Ancak uzman bir kişi tarafından alınacak destek; kişilerin çevrelerine ve kendilerine karşı hayattan aldığı tatmini ve farkındalığını artırır.

Ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı olmak, sağlıklı bir hayat sürebilmenin ön koşuludur. Günlük yaşamın koşturmacası içinde pek çok insan duygu ve düşüncelerinin, kendisinin ve yaşadıklarının farkında olamamaktadır.

Bireysel psikolojik danışmanlık, kişinin kararlar alabilmesi, kendini tanıması,  kişisel gücünü keşfedebilmesi ve duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlar. Kişinin olaylara ve kendisine yeni bir pencereden bakmasını amaçlar. Eskiden göremediği çözüm yollarını görmesini amaçlar.

Bazen, yaşanıp biten ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam tecrübeleriyle (ör; boşanma, ölüm, doğal afetler, şiddet, aldatılma, istismar, hastalık, kaza vb.) baş etmek amacıyla da bireysel psikolojik danışmanlık hizmetine yönelebilirler.

Farkındalık psikolojik danışmada ön plana çıkmaktadır. Farkındalık; kişinin şimdiki yaşamına yönelik olabilir ve aynı zamanda geçmiş yaşantı ve deneyimlerini de içerebilir. Farkındalığı artan bir kişi; problemleri daha etkin çözebilir ve ilişkileri, durumları, olayları daha etkili değerlendirebilir.

Bireyler bazı nedenlerle sosyal ve kişisel konularda çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Bireysel psikolojik danışmanlık, hayatta ki zorluklara karşı kişinin zayıf yönlerini güçlendirmeyi hedefler. Kişinin karşılaştığı zorluklar yalnızca doğumla başlayan ve yaşam sürecinde yaşadığı olaylarla değil, daha önce yaşanmışlıklardan ve ailesinin yaşadığı ilişkiler de kaynaklanabilir. Bireysel psikolojik danışmanlıkta hedeflenen; bireyin psikolojik danışmanın yardımıyla sorunlarına karşı farkındalık kazanması, ulaşmak istediği hedefe gerekirse bilimsel olarak desteklenen bazı kuram ve tekniklerden faydalanmasıdır.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Duygusal, davranışsal sorunlar
 • Kişilerarası iletişim problemleri
 • Etkili problem çözme
 • Depresyon
 • Takıntılar ve tekrarlar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Travma sonrası stres bozukluğu (Korku, Yas, Mağdur, Travmatik Yaşantılar)
 • Panik bozukluk
 • Fobiler (Sosyal, Agorafobi, Özgül)
 • Anksiyete/Kaygı bozuklukları
 • Öfke yönetimi
 • Sınav kaygısı
 • Stresle başa çıkma
 • Uyku bozuklukları
 • Kayıp ve yas

 

 

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ALINAN PEDAGOG DESTEĞİNİN POZİTİF ETKİLERİ

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlamıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı …

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK

En sık görülen cinsel işlev bozukluklarından biri cinsel istekte azalmadır. Erkeğin cinsel isteksizliği sanılanın …

PSİKOLOG PSİKİYATRİST ÜCRETLERİ/FİYATLARI 2024

Bu yazı, 2024  psikolog fiyatları, 2024 psikolog ücretleri, psikiyatrist seans ücretleri hakkında bilgi vermek amacıyla …