BLOG

Ücretsiz İçerik - Bilgilendirici Yazılarımız

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ALINAN PEDAGOG DESTEĞİNİN POZİTİF ETKİLERİ

Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlarla ilgili alacağınız pedagog-çocuk psikoloğu desteğinin, çocuğunuzun yaşamına ne gibi pozitif etkileri olabilir ?

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlamıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir." İnsan psikolojisi de sağlığın büyük bir kısmını kapsamaktadır. Beden sağlığı ve ruh sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Yani psikolojik olarak tam sağlıklı değilsek sağlıklı bir bedene de sahip olmamız pek mümkün değildir.

Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir ruh hali için yapmamız gereken şey çok basittir: Baş edemediğimiz bir problemle karşılaştığımızda erken dönemde yardım almak. Nasıl ki vücudumuzda bir ağrı veya zorlanma hissettiğimizde doktora gitmez ve bekletirsek bu bize ilerleyen dönemlerde daha büyük bir sorun olarak dönüyor ise, psikolojik zorlanmalarda da erken dönemde destek alınmadığında sorunların daha karmaşık bir hal aldığı ve bireyin hayatını daha da olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Connor, 2003).

Özellikle çocukluk yaşlarında yaşanan olumsuzluklar hayatımızın sonraki dönemleri oldukça fazla etkiler çünkü kişilik temelleri bu dönemlerde atılmaya başlanır. Çocuklar kendi potansiyellerini ve dış dünyayı yavaş yavaş keşfetmeye başlar. Dünya ve benlik algılarını oluşturmaya başladıkları yaşlarda yaşadıkları takılmalar fark edilmediği veya görmezden gelindiği zaman çok farklı olumsuz bir benlik ve inançlar geliştirebiliyorlar. Duyarlı bir yetişkin olabilecekken, çok farklı bir kimlik inşa edebiliyorlar ve  hayatlarını etkileyecek birçok karmaşık sorunu ortaya çıkabiliyorlar.

 

Çocukluk Döneminde Çözülmeyen Sorunların Çözümü İleride Çok Daha Uzun ve Zordur

Çocukluk döneminde çocuğunuzda gözlemlediğiniz sorunlar için pedagog desteği almak da, sorunları ihmal edip ertelemek de bir seçimdir. Bu ihmaller yetişkin yaşlarda fark edildiğinde de toparlanma süreci çocuk yaştaki halimize göre çok daha uzun olabilmektedir. Özellikle çocukluk çağı travmalarının izleri, müdahale edilmediği taktirde yıllarca bizimle kalabiliyor ve yetişkin kimliğe de zarar verebiliyor. Çocukluk döneminde oyun terapisi ile pedagog çocuk psikoloğu desteği alarak, 5-6 seansta halledilebilecek bir sorun, yetişkinlik dönemine bırakıldığında, çok uzun süreler psikoterapi almasını gerektirecek zorlu bir terapi sürecin gerektirebilmektedir.

Çocukluk Çağı Travmaları

Travma olarak ifade ettiğimiz durum çocuğun bedenini veya ruhunu tehdit eden bir olayı deneyimlemesi veya ikincil olarak bunu yaşayan birinin deneyimini gözlemlemesinin ardından ortaya çıkan yoğun uyarılmışlık halidir. Travma deyince akla hep hayati risk taşıyan faktörler gelir fakat travmalar bununla sınırlı değildir.Hayati risk taşımayan durumlarda da çocuklar travmatize olabilir.Örneğin: Topluluk önünde utanç verici duruma düşme, duygusal örselenme, fiziksel ihmal vb. durumlar da travma yaratabilir.

Yapılan çalışmalar travma deneyimlerinin %25’lik bölümünün çocukluk döneminde ortaya çıktığını göstermektedir (Oflaz, 2015). Çocukluk dönemlerinde deneyimlenen travmalar, çocukların kişiliklerini ve benlik algılarını doğrudan şekillendireceği için zamanında destek alınmadığında daha büyük kişilik bozukluklarına sebep olabilir. Özellikle travmaya maruz kalan çocukların davranışlarında doğrudan olumsuz değişiklikler olduğu saptanmıştır (Çelik ve Hocaoğlu, 2018). Bununla beraber travmalar duygu ve düşünceler üzerinde de önemli olumsuz etkilere sahiptir. Erken dönemde deneyimlenen bir travma negatif benlik inançlarına sebep olabilir ve kişinin var olan potansiyelini keşfetmesini bloklayabilir.

Çocukluk çağı travmalarına erken dönemde müdahale edilmediği zamanlarda; başarısızlık algısı, düşük öz saygı, duygusal yeme, kendini ve başkalarını affetmekte zorlanma, ikili ilişkilerde zorlanma, dürtüsel davranışarda artışa hatta birçok psikolojik sorunun oraya çıkmasına da zemin hazırlamış olur (Abukan, 2020). Travmalara erken dönemde müdahale edildiğinde bahsi geçen travmatik izlerin etkisi de ortadan kalkacaktır.

Çocukluk Çağı Psikopatolojileri

Çocukluk çağı zorlanmaları travmalarla sınırlı da değildir.Tıpkı yetişkinler gibi çocukların da psikolojik problemleri olabilir. Bu problemleri daha iyi analiz edebilmek için yönümüzü çocuğa çevirmemiz gerekir. Çocuklar ağladığında susturmadan önce veya vurduklarında kızmak yerine önce bu davranışın altında nasıl bir ihtiyaç var diye düşünebilmek çok kıymetli. İşte o zaman yönümüzü çocuğa çevirmiş oluyoruz. Çocuğun ihtiyaçlarını fark edebildiğinizde ve ihtiyaçlarını karşıladığınızda sorunların ortadan kalkacağını varsayıyoruz. Özellikle sorunların ortadan kalkmasında ebeveyn tutumlarının çok önemli bir rolü vardır ve çocukların gelişimlerini doğrudan etkileyen bir faktördür (Özgen, 2017).  Fakat ihtiyaçlar karşılansa bile, etkili ebeveynlik becerileri kullanılsa dahi bazı sorunlar ortadan kalkmayabilir. Eğer çocukta psikolojik bir bozulma oluştuysa burada sadece sizin sunduklarınız yeterli kalmayabilir. Bu gibi durumlarda da bir uzmandan destek almakta fayda var. Çünkü çocukluk çağında yaşanan fiziksel veya duygusal ihmaller, ilerleyen yaşlarda kar topu etkisiyle o kişiye ve çevresine geri dönüyor.

Çocukluk çağında oluşabilecek psikolojik sorunları başlıca özetlemek gerekirse: Parmak emme, dışkı-idrar kaçırma, tutama, uyku problemleri, çocukluk çağı depresyonu, çocukluk döneminde bipolar, ayrılık anksiyetesi, seçici suskunluk, sosyal fobi, panik bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu, fobik bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, konuşma bozuklukarı, özgül öğrenme güçlükleri, karşıt olma karşıt gelme bozukluğu vb. sayılabilir.

Yukarıda bahsi geçen sorunlar fark edildiğinde alınan  yardımlar çocukların ilerde öz saygı ve girişkenlikte artış, kendisine ve çevresine daha affedici olma, güçlü sorun çözme becerileri geliştirme, etkili iletişim becerileri ve dürtüsel davranışlarda artan otokontrol vb. birçok faydası olmakla beraber en önemlisi daha mutlu bir çocukluk geçirmesine yardımcı olacaktır. Hiçbir davranış durduk yere ortaya çıkmaz. Bu davranışları birer yardım çağrısı olarak kabul edildiği zaman hem ebeveynlerin hem de çocukların daha da rahatladığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Yanıt, 2020).

Bu nedenle erken dönemde alınan yardımların hem yardım alınan çocuğun ilerleyen dönemlerde  daha sağlıklı bir hayat inşa etmesinde hem de ebeveynlerin etkili ebeveynlik becerilerini geliştirip süreci olumlu yönetmeleri üzerinde etkileri vardır.

 

KAYNAKÇA

 • Oflaz, F. (2015). Travma yaşamış çocuk ve gençlerin ele alınmasında çocuk-ergen ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamaları. Turkiye Klinikleri Dergisi 1(2), 46-51.
 • Connor KM, Davidson JRT, Lee LC. Spirituality, resilience, and anger in survivors of violent trauma: a community survey (2003). J Trauma Stress 16(5), 487-494.
 • Çelik, GF, Hocaoğlu Ç. (2018). Çocukluk çağı travmaları bir gözden geçirme. Sakarya Tıp Dergisi 8(4):695-11.
 • Abukan, B. (2020). Çocukluk Çağı Travmalarının Koruyucu Aile İçinde Sağaltımı Üzerine Bir Değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(1), 241-260.
 • Özgen, H. (2017). Çocukluk çağı ruhsal travmalarının ebeveyn tutumları üzerindeki yordayıcılığı (yüksek lisans tezi).
 • Yanıt, E. (2020). Çocuğumu Benden Alın!”Sınır Koyma Probleminin Çocuk Merkezli Oyun Terapisi İle Sağaltımı. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi , 3(5), 35-48.

 

Oyun Terapisi ve Faydaları hakkında detaylı bilgiler içeren yazımızı okumak için tıklayınız.

Çocuğunuzla ilgili Ankara'da destek alabileceğiniz pedagog listesi için tıklayınız.
Çocuğunuzla ilgili Konya'da destek alabileceğiniz pedagog listesi için tıklayınız.
Çocuğunuzla ilgili Antalya'da destek alabileceğiniz pedagog listesi için tıklayınız.

11 Comments

 • Selin

  Ankara’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/ankara-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Konya’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/konya-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Antalya’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/antalya-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Meryem

  Ankara’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/ankara-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Konya’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/konya-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Antalya’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/antalya-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Gizem

  Ankara’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/ankara-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Konya’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/konya-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

  Antalya’ da Tavsiye Edilen Uzman Pedagog ve Çocuk Psikologları için; https://www.optimumpsikoloji.com.tr/antalya-pedagog-cocuk-psikologu/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Deniz

  Çocuklarımız için pedagog desteği almak ve zorlandıkları alanlarda profesyonel destek alarak onları rahatlatmak yerine, onun yapısı huyu böyle şeklinde yanılgılara düşmemek gerekiyor. böyle durumlarda olan çocuğa oluyor, bir de üstüne etiketlenmiş oluyor. Destek alınsa kolayca değişebilecek sorunlar bir kader haline geliyor. İyi bir uzman pedagogtan destek almak eğer ihtiyacı varsa çocuğunuz için yapabileceğiniz en büyük iyiliktir.

 • Gül

  oyun terapisi gibi mucizevi bir şeyin varlığını keşfetmmek büyük bir şans sorun yaşayan çocuklar için ve ebeveynler için.

 • Jale

  oyun terapisi ile kısa sürede çözülebilecek sorunlar, hem çocuğunuza yük olmayı o an itibariyle bırakıyor. hem de ileride daha yüksek bedeller ödeyerek daha uzun terapilerle bunu çözmeye uğraşmıyor çocuğunuz. çocukluk döneminde pedagog desteğini çok önemseyin derim.

 • Nazmi

  Oyun terapisini ve kızımızda yarattığı değişimi gördükten sonra herkese erken dönemde pedagog desteği tavsiye ediyorum çevremde. Bu süreçte anne baba olarak biz de çok şey öğrendik ve çok değiştik bu sayede çatışmalar yerine birlikte eğleniyoruz..

 • Pelin

  Kızım için pedagog desteği almayı iyi ki ertelememişim. Optimum Psikoloji Ankara şubesinden pedagog desteği aldık ve süreç kızımıza çok iyi geldi. Çocuk psikoloğu ararken fiyata göre değil de destek alacağınız uzmanın mesleki yeterliliğine eğitimlerine göre karar vermenizi öneririm.

 • Fahri

  Çocuğunuzu hangi durumlarda pedagog a götürmelisiniz biliyor musunuz ? Bence bu konuda çocuğunuzun duygularına bakın, mutlu değilse, bir şeyler onu zorluyorsa veya iletişiminiz ve ilişkinizde siz zorlanıyorsanız mutlaka bir pedagog – çocuk ergen psikoloğu desteği alın derim

 • Edip

  Ankara Pedagog Çocuk Ergen Psikoloğu desteği, Konya Pedagog Çocuk Ergen Psikoloğu desteği, Antalya Pedagog Çocuk Ergen Psikoloğu desteği alanlarında deneyimli bir ekiple çözüm odaklı bir destek sağlıyorsunuz. Bu faydalı bilgileri için ayrıca teşekkür ederim.

 • Serap

  keşke bizi de anne babamız çocukken erken dönemde pedagog çocuk psikoloğuna götürseydi, oyun terapisi aldırsaydı. belki her şey çok daha farklı olabilirdi yaşamımızda.

 • Write a Comment

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  ÇOCUKLARDA KEKEMELİK NEDİR? NEDENLERİ ve TEDAVİSİ?

  Kekemelik nedir? Kekemelik, konuşma sırasında duraklama, tekrarlanan sesler, heceler veya cümleler, dengesiz konuşma …

  MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI – Evlilik Sorunları Kader Değildir

  ‘’Evliliğin yürümesini sağlayan nedir?’’ şüphesiz ki yıllardır süregelen çalışmalarda araştırmacılar …

  DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? DİKKAT TESTİ VE DİKKAT TERAPİSİ

  Dikkat; yaşamsal, sosyal, akademik iş ve rutinlerin gerçekleştirilebilmesi ve bilişsel faaliyetlerin düzenlenmesi için …